Jak nakładać napis na zdjęcie?

Jak nakładać napis na zdjęcie?

Za pomocą myszki wykonujemy na zdjęciu zaznaczenie mniej więcej w miejscu, w którym chcielibyśmy, aby pojawił się nasz napis . Musi być ono co najmniej na tyle duże, aby zmieścić cały napis. Po wykonaniu zaznaczenia wybieramy z menu Edit opcję Insert text into selection, co otworzy nam okno służące do komponowania tekstu. Ustawiamy w nim parametry tekstu (przycisk Choose Font), czyli krój czcionki, wielkość i kolor, a następnie odpowiednie wyrównanie (Text alignment). Na koniec w polu Text wprowadzamy nasz napis i zatwierdzamy OK.

Dodaj komentarz