Jak wyprostować krzywe zdjęcie?

Jak wyprostować krzywe zdjęcie?

Uruchamiamy IfranView, a następnie otwieramy wybrane zdjęcie,które wymaga przeprowadzenia zmian. Wczytany plik pojawi się w oknie programu. Klikamy na Obraz, a następnie Obrót dowolny. W nowym oknie zobaczymy podgląd pliku przed i po obrocie. W pole Angle wpisujemy wartość kąta obrotu. Liczby ujemne oznaczają obrót o dany kąt w lewo, liczby dodatnie – w prawo. Zatwierdzamy OK. Przechodzimy do kadrowania zdjęcia: kursorem myszy rysujemy obszar obejmujący tylko zdjęcie, bez czarnego tła, i wciskamy Ctrl Y. Obraz zapisujemy, wciskając kombinację klawiszy Ctrl S. Jeśli chcemy zapisać go pod inną nazwą, klikamy na Plik i Zapisz jako i po otwarciu systemowego okna dialogowego w górne pole wpisujemy nową nazwę pliku. Wybieramy Zapisz.

Więcej info na forum komputerowe pliki.pl

Dodaj komentarz