Jak zrobić zdjęcie panoramiczne – Photoshop?

Zdjęcia panoramiczne to specjalna kategoria programów graficznych,  które są utworzone z kilku do kilkunastu zdjęć, poprzez nałożenie ich na siebie tak, by tworzyły jedną całość. Efekt jest niezwykle ciekawy. Jak więc stworzyć taką panoramę bez używania drogiego aparatu? Zachęcamy do zapoznania się z naszym sposobem.

Wskazówka!

Podczas robienia zdjęć, które będziemy łączyć  tworząc panoramę , należy wykonać kilka ujęć horyzontu- zaczynając od lewej strony dążąc ku stronie prawej. Pamiętajmy, aby linia horyzontu była na każdym zdjęciu w tym samym miejscu, przy łączeniu zdjęć w programie graficznym jest to bardzo ważne.

Posiadając gotowe zdjęcia, przenosimy je na dysk naszego komputera. Następnie otwieramy program Photoshop. Wybieramy opcję Plik, a kolejno Automatyzuj Łączenie obrazków. Następnym krokiem jest wybór zdjęć, z których będziemy tworzyć panoramę. Zdjęcia możemy wybierać pojedynczo lub zaznaczyć cały folder, naciskamy OK. Photoshop automatycznie dopasuje zdjęcia do siebie. Efekt końcowy wyświetli się automatycznie po zakończeniu pracy.

Połączone zdjęcia możemy również przeciągać ku sobie w trybie ręcznym. Wybieramy strzałkę dostępną w lewym górnym rogu na pasku narzędzi dodatkowych. Na koniec naciskamy OK.

Aby połączyć dodatkowo bardziej precyzyjnie zdjęcia,  najlepiej jeszcze dokładnie skadrować powstałą panoramę, poprzez użycie narzędzia Kadrowanie (po lewej stronie w pasku narzędzi). Na koniec naszego procesu zapisujemy zmiany wybierając Plik, a następnie Zapisz lub użyć skrótu klawiszowego CTRL+S.