Fotomontaż

GIMPPortableFotomontaż jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych funkcji w programach graficznych. Polega na zmontowanie kilku fotografii, ich wycinków w jednym. Fotomontaż to wycinanie zbędnych postaci lub obiektów ze zdjęcia w celu umieszczenia na innym
zdjęciu, fantazyjne łączenie kilku zdjęd. Zastosowanie ? obrazy reklamowe, billboardy, prasa, TV itp.

Co to znaczy? pokażmy to na prostym przykładzie:
Mamy fotografię z wakacji, u cioci lub na jakiejś atrakcji turystycznej. Takie zdjęcie można poddać obróbce, żeby mówił o tym że byliśmy np. na Karaibach po metanabol, odpowiednio wycinając fragment fotografii (w tym wypadku – osoby) i podmienić tło na inne.
Zaopatrzmy się w 2 zdjęcia – portretowe i zwykłe tło, bez ludzi. Wyklinajmy ze z Nowy–>Otwórz…
Bierzemy narzędzie odręczne zaznaczanie obszarów (trzecia ikonka od lewej w przyborniku) i przy jego pomocy, wycinamy potrzebny nam portret.
Klikamy CTRL+C lub z menu kontekstowego wybieramy kopiuj. Kadr wklejamy do innego zdjęcia.