Blokowanie dostępu do wybranych elementów Windows XP

Chcąc zabezpieczyć się przed dostępem do Panelu sterowania bądź rejestru innych osób, warto zablokować wybrane elementy i ustrzec się tym samym przed awarią systemu.

W tym celu posłużymy się przystawką Zasady grupy otwieraną w konsoli MMC, umożliwiającą blokadę dostępu do wybranych elementów Windows XP.

1. Wybieramy Start/Uruchom i wpisujemy polecenie gpedit.msc.
2. Otwieramy gałąź Konfiguracja użytkownika/Szablony administracyjne/Panel sterowania.
3. W oknie ukaże się listę ustawień, po czym wybieramy Zabroń dostępu do Panelu sterowania. W nowym oknie zaznaczamy funkcję Włączone, aby zablokować dostęp do Panelu sterowania.
4. W gałęzi Konfiguracja użytkownika/Szablony administracyjne/System klikamy dwukrotnie Zapobiegaj dostępowi do narzędzi edycji rejestru i zaznaczamy opcję Włączone, w celu blokady dostępu do programu regedit.
5. Wybieramy Zapobiegaj dostępowi do wiersza polecenia, a następnie zaznaczamy polecenie Włączone, aby zablokować dostęp do wiersza polecenia.

5