Bezpieczne logowanie jednym hasłem do wielu osobistych kont online

Posiadając wiele kont online na rozmaitych portalach, zazwyczaj stosujemy jedno proste hasło. To pierwszy poważny, a zarazem niebezpieczny błąd, gdyż w chwili przechwycenia  naszego hasła, cyberprzestępca uzyskuje dostęp do wszystkich kont.

Aby temu zapobiec posłużymy się niewielkim rozszerzeniem popularnych przeglądarek Mozilla Firefox i Google Chrome jakim jest program  RndPhrase. Aplikacja umożliwia wspólnym hasłem zabezpieczyć wszystkie osobiste konta. Dzięki temu użytkownik ma do zapamiętania tylko jedno hasło.

Narzędzie wykorzystuje hasło w połączeniu z nazwą przeglądanej witryny i automatycznie generuje unikalne dla każdej domeny i trudne do złamania 64 bitowe nowe hasło.  W przypadku, gdy komuś uda się  przechwycić w jakiś sposób hasło do jednego konta, to w innych będzie ono bezużyteczne, a użytkownik nie musi od razu zmieniać głównego hasła.

Wystarczy zapamiętać hasło główne.

RndPhrase_1

Aby uruchomić program należy po zainstalowaniu dodatku w Firefoksie wejść do jego ustawień tj.  Narzędzia/ Dodatki/Rozszerzenia. Znajdujemy program  RndPhrase, a następnie klikamy Opcje  i w odpowiednie pole wprowadzamy swoje osobiste hasło.

Od tej chwili, w procesie logowania na stronach internetowych wystarczy w miejscu hasła wpisać to uniwersalne, poprzedzając go przedrostkiem @, aby aktywować rozszerzenie. Pole logujące zmieni kolor, a RndPhrase  automatycznie przekształci wprowadzane hasło i w takiej formie zostanie ono przesłane na serwer logujący.

UWAGA!

Dodatek  nie zmienia już używanych haseł na portalach. Posiadając na każdym koncie różne hasła wtyczka stanie się bezużyteczna.  Najpierw należy pozmieniać wszystkie hasła używanych kont na jedno, a dopiero potem go używać. Z nowymi kontami nie ma problemu, rejestrujemy się  tym uniwersalnym.  RndPhrase nie jest menadżerem haseł i nie przechowuje ich przed, ani po logowaniu. Uniwersalne hasło (Seend) jest szyfrowane w przeglądarce.