Konfiguracja okresu ważności hasła

W celu zabezpieczenia naszego komputera warto regularnie zmieniać hasło dostępu do systemu Windows. Jeżeli jednak o tym zapominamy, istnieje opcja ustalenia ważności hasła. Gdy termin upływu czasu minie, nasze zalogowanie się będzie możliwe tylko po zmianie hasła.

Należy pamiętać, że możemy ustawić ważność hasła tylko jeżeli posiadamy uprawnienia administratora.

Informacje na temat okresu obowiązywania hasła uzyskamy za pomocą wpisywanej w wierszu polecenia komendy net user nazwa_użytkownika.

Informację znajdziemy w wierszu Wygasanie konta. Aby ustawić okres ważności hasła należy wejść do Zasady grupy. Jednak wpierw należy zmienić ustawienia w przystawce Użytkownicy i grupy lokalne.

W tym celu:
1. W menu Start/Uruchom wpisujemy lusrmgr.msc. Wybieramy Użytkownicy, a następnie nazwę wybranego użytkownika.
2. Odznaczamy opcję Hasło nigdy nie wygasa. W kolejnym etapie przywołujemy przystawkę Zasady grupy, wpisując w oknie Uruchom komendę gpedit.msc.
3. Wybieramy Konfiguracja komputera/Ustawienia systemu Windows/Ustawienia zabezpieczeń/Zasady konta/Zasady haseł.
4. Wybieramy pozycję Maksymalny okres ważności hasła, a następnie wprowadzamy liczbę dni.