Zakładanie kont użytkowników w Windows XP

W celu poprawienia bezpieczeństwa naszego systemu oraz zachowania lepszej kontroli nad innymi użytkownikami warto założyć wiele kont użytkowników.

Atutem takiego działania jest fakt, iż indywidualne konta są wygodne, ponieważ każdy użytkownik posiada wtedy własne ustawienia. Z punktu widzenia bezpieczeństwa jako administrator komputera możemy założyć dla pozostałych użytkowników konta z ograniczonymi uprawnieniami, w wyniku czego atak wirusów zostanie zablokowany do większości luk systemu Windows.

W celu założenia konta użytkownika należy:

1. Przejść do Panel sterowania/Konta użytkowników, a następnie wybrać Utwórz nowe konto, po czym należy wybrać dla niego nazwę i kliknąć Dalej.

2. W kolejnym oknie należy wybrać typ konta: Administrator komputera bądź Ograniczone. W przypadku, gdy chcemy by użytkownik tego konta nie miał dostępu do ustawień w ustawieniach i nie mógł instalować programów, wybieramy konto Ograniczone. Jeśli jednak używamy konta typu Ograniczone, nie możesz zakładać kolejnych kont.

Ze względów bezpieczeństwa warto jeszcze utworzyć hasło dla nowego konta. Należy kliknąć je, a następnie wybrać Utwórz nowe hasło i w nowym oknie wpisujemy je dwukrotnie.

Uwaga!

Pamiętaj, że do założenia konta potrzebujesz uprawnień administracyjnych.

konto