Wyświetlanie rozszerzeń plików w Eksploratorze Windows

W standardowych ustawieniach systemu Windows rozszerzenia plików są ukryte. Autorom szkodliwych aplikacji, w tym wirusów łatwiej nadać rozszerzenie posiadające zainfekowany plik np. JPG.VBS, aby uśpić naszą czujność, gdyż w chwili przedostania się do systemu rozszerzenie jest trudne do identyfikacji.

W Eksploratorze Windows, rozszerzenie pliku samo zadecyduje jaki proces wykona system operacyjny. Należy wiedzieć, jakie rozszerzenie ma dany plik.

Aby rozszerzenia plików były widoczne należy dokonać konfiguracji Eksploratora Windows.
W tym celu należy:

1. W Eksploratorze Windows wybrać Narzędzia/Opcje folderów.
2. Otworzyć zakładkę Widok, a następnie odznaczyć opcję Ukryj rozszerzenia znanych typów plików. Zatwierdzamy OK.

Eksplorator Windows od tej chwili będzie wyświetlać nazwę pliku oraz jego rozszerzenie. Wszelkie nieznane rozszerzenia możemy sprawdzić na stronie www.filext.com.

02_widok