Tryby pracy zapory sieciowej w Windows XP

Zapora sieciowa ( Windows Firewall) w systemie Windows XP w Service Pack 2 jest dość rozbudowanym narzędziem, której głównym zadaniem jest filtrowanie przesyłanych danych.

Zapora ta zastępuję starszą usługę Internet Connection Firewall (ICF) chroni komputer przez cały czas trwania jego pracy. Uaktywnia się domyślnie już podczas pierwszego uruchomienia komputera po zainstalowaniu SP 2. Atutem zapory Windows Firewall jest jego współpraca z innymi zaporami systemowymi.

Przedstawiamy wszystkie tryby pracy zapory sieciowej:

Włącz – domyślny i zalecany tryb pracy zapory systemowej. Posiada spis wyjątków, która stanowi wykaz programów i usług wyposażonych w możliwości nasłuchiwania na odpowiednich portach i otwierania portów obsługiwanych przez usługi FTP lub WWW.  W przypadku braku narzędzia na liście wyjątków prowadzi do wyświetlenia pytania do użytkownika o potwierdzenie blokady lub odblokowania dostępu programu/usługi do Internetu.

Ponadto w poleceniu Dodaj program/port i Edytuj mamy możliwość udostępnić określoną aplikację lub port dla określonego komputera (po podaniu jego IP) lub dla całego otoczenia sieciowego bądź też pozostawić do naszej wyłącznej dyspozycji.

2

W  zakładce Zaawansowane pozwala tworzyć konfiguracje połączeń dotyczące protokołów, serwerów i innych usług. Konfiguracji możesz dokonywać z poziomu opcji Ustawień połączeń sieciowych. Funkcja Podgląd zdarzeń umożliwia tworzenie dzienników zabezpieczeń rejestrujących połączenia, pozwalając wybrać maksymalny rozmiar utworzonego dziennika i wyszczególnić rodzaje zdarzeń, jakie ma rejestrować.

Nie zezwalaj na wyjątki powoduje wyłączenie listy wyjątków. Przydatny szczególnie, gdy komputer jest zainfekowany groźnymi wirusami, poprzez możliwość ustawiania zapory dla każdego połączenia z osobna.

Wyłączanie działania zapory ogniowej systemu Windows. Tryb szczególnie przydatny w sytuacjach braku kompatybilności zapory z innym potrzebnym do pracy aplikacjami.