Jak wyciąć audio z filmów?

Przedstawiamy krótki poradnik dotyczący wycięcia ścieżki dźwiękowej z dowolnego filmu na dysku twardym.

Instalujemy program Video MP3 Extractor

Następnie wybieramy File i opcję  Open . Otworzy się systemowe okno wyboru pliku. Wybieramy plik z filmem i klikamy przycisk Otwórz.

Video mp3 Extractor automatycznie wpisze nazwę katalogu i pliku dla ścieżki dźwiękowej w polu Mp3 , jeśli jednak chcemy, możemy zmienić jego nazwę.

W kolejnym etapie na dole okna, w polu Bitrate, możemy ustawić docelową jakość dla wycinanej ścieżki dźwiękowej (im większa wartość bitrate, tym lepsza jakość i tym większy plik).

Na koniec klikamy przycisk Start i czekamy cierpliwie, aż program wytnie dźwięk z całego filmu.