Wyszukiwanie niechcianych aplikacji w firmowej sieci LAN

Z przeprowadzonej ankiety przez firmę Sophos wynika, że większość użytkowników chciałaby blokować rozmaite niechciane aplikacje w firmowej sieci LAN. Aplikacje takie mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na wynik pracy naszego komputera oraz jego wydajność, a także bezpieczeństwo w sieci.

Wspomniana już  firma Sophos stworzyła aplikację o nazwie Sophos Application Discovery Tool, która umożliwia niemal natychmiastowo przeskanować sieć w poszukiwaniu zainstalowanych aplikacji (legalnych oraz niechcianych).

Ponadto potrafi rozpoznać takie aplikacje, jak: BitTorrent, iMesh, Kazaa, Morpheus, eMule, Skype, ICQ, MSN Messenger, Alexa Toolbar, Google Toolbar, Windows Live Toolbar oraz wiele innych.

Rejestrując się na stronie www.sophos.com możemy otrzymać listę rozpoznawanych aplikacji. Narzędzie przeprowadza proces skanowania w domenie Active Directory w poszukiwaniu maszyn Windows XP z uruchomioną usługą WMI (ustawioną na zdalny dostęp). SADT możemy instalować na komputerach z systemem Windows XP SP2.