Menedżer haseł

Przy korzystaniu z wielu różnych haseł możemy mieć problem z ich zapamiętaniem. Na szczęście istnieje prosty sposób, aby je przechować w bezpiecznym miejscu.

Posłużymy się darmowym programem KeePass Password Safe, który przechowuje hasła w zaszyfrowanym pliku. Plik jest chroniony hasłem, dzięki czemu niepowołane osoby nie będą miały możliwości odczytu jego zawartości.
Naszym jedynym zadaniem będzie zapamiętanie zaledwie jednego hasła, które daje dostęp do tego pliku.

Aby stworzyć zaszyfrowany plik należy:

1. Zainstalować, a następnie otworzyć KeePass Password Safe
2. Przechodzimy do pola File/New.
3. Wyświetli się nowe okienko, w którym należy wpisać hasło dostępu do zaszyfrowanego pliku.
4. W kolejnym oknie należy ponownie użyć tego samego hasła. Przed uruchomieniem program za każdym razem będzie o nie prosił.
5. Przechodzimy do zakładki File/Save, w celu zapisu nowego pliku zawierającego hasła na dysku.
6. W przypadku dodania pierwszego hasła należy zaznaczyć myszką grupę spośród pięciu isteniejących, a by dodać hasło, następnie przechodzimy do Edit/Add Entry.
7. Nowe okienko, które się wyświetli będzie wymagało uzupełnienia kilku pól: W polu Title wpisujemy opis hasła, dzięki temu będziesz wiedzieć, do czego służy. W polu User name podajemy nazwę użytkownika, gdy jest wymagana do podania razem z hasłem. Hasło wpisujemy dwukrotnie w polach Password i Repeat. Zatwierdzamy OK.
8. W celu użyć zapisanego hasła należy zaznaczyć odpowiedni wpis na liście i nacisnąć kombinację klawiszy [Ctrl]+[C], po czym hasło zostanie skopiowane do schowka.

main_big