Jak miksować kilka ścieżek dźwiękowych?

Ciekawą funkcją Audacity jest możliwość miksowania wielu plików dźwiękowych. Wybierając polecenie Import Audio… z menu Project można otworzyć kolejne pliki dźwiękowe. Otwarte nagrania można wyrównywać (Project?Align Tracks…), przesuwać ręcznie i edytować każdy z osobna. Ponadto możliwe jest dodanie pustych ścieżek i usunięcie istniejących (wszystkie polecenia dostępne w menu Project). Całą kompozycję można zapisać jako projekt programu Audacity (*.aup) lub jako plik WAVE, MP3 bądź OGG. By zapisać zbiór w formacie WAVE (stereo) trzeba odpowiednio przygotować wszystkie ścieżki. Przede wszystkim trzeba rozseparować oba kanały plików stereofonicznych (kliknij na nazwę pliku po lewej stronie wykresu falowego i z podręcznego menu wybierz Oddziel ścieżkę stereo). Następnie każdą ścieżkę przypisać należy do kanału lewego bądź prawego (przy użyciu tego samego menu podręcznego). Teraz można już zapisać plik WAVE, MP3 lub OGG (File?Export as WAV… i inne).
Więcej info na porady komputerowe bezplatne-programy.pl