Jak tworzyć funkcje?

Jak tworzyć funkcje w OpenOffice?

W programie Calc jest dostępnych wiele gotowych funkcji. Przykładowo zamiast wpisywać =A2+A3+A4, można po prostu wpisać =SUMA(A2:A4). Kreator funkcji ułatwia wpisywanie formuł oraz funkcji. Aby wprowadzić funkcję kliknij komórkę, w której chcesz wprowadzić funkcję. Wybierz Wstaw->Funkcja. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Kreatora funkcji. W polu Kategoria, wybierz kategorię zawierającą typ funkcji, której chcesz użyć.Z listy funkcji, wybierz funkcję, której chcesz użyć. Kliknij Dalej. Wprowadź żądane wartości clenbuterol lub kliknij komórki na arkuszu kalkulacyjnym zawierające wartości, których chcesz użyć. Kliknij OK.