Rejestr – tworzenie kopii zapasowej

Często zdarza się, że system przestaje działać po wgraniu jakiegoś programu – najczęciej tweakerów. Przed wgrywaniem aplikacji tego rodzaju zawsze należy zrobić kopię zapasową (backup) rejestru.

1. Z poziomu systemu
Przechodzimy do Edytora rejestru (Start -> Uruchom -> regedit). Prawym przyciskiem klikamy na Mój komputer, skąd wybieramy polecenie Eksportuj. Teraz wystarczy wybrać miejsce i nazwę pliku, który zapisujemy. Ten plik to właśnie kopia całego rejestru.

Gdy będziemy chcieli odtworzyć rejestr z kopii uruchamiamy ponownie Edytor rejestru, z menu Plik wybieramy polecenie Importuj i odnajdujemy plik, który wcześniej zapisaliśmy.

Uwaga – obie operacje najlepiej przeprowadzić z poziomu konta z uprawnieniami administratora, ponieważ w innym wypadku możemy nie mieć dostępu do niektórych kluczy.

2. Z poziomu Konsoli odzyskiwania
Uruchamiamy konsolę odzyskiwania. Teraz należy utworzyć jakiś folder, do którego kopiować będziemy pliki np. o nazwie kopia na dysku c: (w tym celu przechodzimy na dysk c: i wpisujemy polecenie md kopia). Teraz wpisujemy kolejno komendy (po każdej naciskając Enter):
copy c:windowssystem32configsystem c:kopiasystem
copy c:windowssystem32configsoftware c:kopiasoftware
copy c:windowssystem32configsam c:kopiasam
copy c:windowssystem32configsecurity c:kopiasecurity
copy c:windowssystem32configdefault c:kopiadefault

Chcąc później przywrócić tak zapisane pliki z Konsoli odzyskiwania wpisujemy następujące komendy (po każdej naciskając Enter):
delete c:windowssystem32configsystem
delete c:windowssystem32configsoftware
delete c:windowssystem32configsam
delete c:windowssystem32configsecurity
delete c:windowssystem32configdefault

copy c:kopiasystem c:windowssystem32configsystem
copy c:kopiasoftware c:windowssystem32configsoftware
copy c:kopiasam c:windowssystem32configsam
copy c:kopiasecurity c:windowssystem32configsecurity
copy c:kopiadefault c:windowssystem32configdefault