Jak usuwać niepotrzebne elementy zdjęć?

Jak usuwać niepotrzebne elementy zdjęć?

Uruchamiamy IrfanView, a następnie wciskamy klawisz O ?i dwa razy klikamy wybrane zdjęcie, które chcemy skorygować. Aby precyzyjnie usunąć niepotrzebny element ze zdjęcia, myszą zaznaczamy frag?ment fotografii, który będziemy korygować, i klikamy na zaznaczenie. Wybrany obszar zostanie powiększony. Wciskając na klawiaturze F12, włączamy funkcję malowania i rysowania oraz w polu Width ustalamy wielkość kursora proporcjonalną do rozdzielczości wczytanego zdjęcia. Wybieramy narzędzie klonowania. Następnie ustawiamy kursor myszy w miejscu, które chcemy skopiować, i klikamy prawym przyciskiem myszy. Ustawiamy kursor w miejscu, które chcemy skorygować, i klikamy. Fragment z obszaru zostanie wklejony w odpowiednie pole. Skopiowany fragment najlepiej pasuje do korygowanego obszaru.

Więcej info na porady komputerowe bezplatne-programy.pl

Dodaj komentarz