Ostrożność w Internecie

ostroznosc-w-internecieWzrastająca liczba osób korzystających z Internetu, sprawia że staje się on miejscem gdzie również dochodzi do różnego rodzaju przestępstw. Jednym z częściej zdarzających się przypadków jest kradzież danych osobowych. Dane osobowe czyli nasze imię nazwisko, adres zamieszkania czy nawet numer PESEL, można wykorzystać na wiele sposobów. Bardzo często sposobem tym bywa spam, czyli wykorzystanie naszej skrzynki mailowej w celach reklamowych.

Innym dużo groźniejszym sposobem wykorzystania danych osobowych jest zawieranie różnego rodzaj transakcji przez internet, mogą to być zakupy w sklepach on-line, zawieranie umów kredytowych oraz inne. Jak w takim wypadku bronić się przed kradzieżą przez internet? Przede wszystkim zawsze trzeba mieć zainstalowanego antywirusa, kradzież bowiem często odbywa się przez zainfekowany komputer. Przechowywanie ważnych informacji na komputerze, który jest zaopatrzony w Internet może być również niebezpieczne. Nie należy również podawać swoich danych osobowych logując się na różnego rodzaju serwisach, a w wypadku gdy jest to konieczne sprawdzać czy połączenie jest szyfrowane czyli bezpieczne. Internet bowiem tak jak każde inne miejsce, nieumiejętnie wykorzystywany może być źródłem wielu problemów.