Wyszukiwanie luk w bezpieczenstwie Windows

Mimo instalacji wszelkich antywirusów, antyspamów , firewali nasz system nadal może nie być pełni bezpieczny, gdyż może zawierać luki w zabezpieczeniach oraz wymaga ciągłej aktualizacji.

W systemie Windows należy na bieżąco sprawdzić, które z aktualizacji nie zostały zainstalowane. Zdarza się, że nie stosujemy się do tej zasady bądź całkiem o tym zapominamy. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest instalacja programu Protector Plus ? Windows Vulnerability Scanner, która automatycznie skanuje system operacyjny w poszukiwaniu brakujących aktualizacji, łat i poprawek. Program wspiera wersje systemu Windows: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 Professional z Service Pack 4, Windows 2000 Server z Service Pack 4, Windows 2000 Advanced Server z Service Pack 4, Windows 2003 Server.

Po przeprowadzonym procesie skanowania wyświetla końcowy raport zawierający listę brakujących aktualizacji. Wybierając pozycje na liście, program odsyła nas do witryny ze szczegółowo opisaną informacją na temat określonej aktualizacji ( na pulpicie umieszczany jest też raport w formacie HTML, wystarczy uruchomić plik Winvulscan.exe narzędzie nie wymaga instalacji w systemie).

windows-vulnerability-scanner