Koniec zapominania hasła do Windows XP

Zdarza się, że zapomnimy hasło dostępu do systemu Windows XP.W tej sytuacji lepiej temu zaradzić i przechować jej w bezpiecznym miejscu.

Windows XP umożliwia tworzenie dyskietki, która pomoże odtworzyć hasło do systemu, w przypadku gdy je zapomnimy.

W tym celu należy przygotować czystą dyskietkę , a następnie włożyć dyskietkę do napędu. Kolejnym krokiem jaki wykonamy będzie przejście do Panel sterowania/Konta użytkowników.

Następnie w nowym oknie klikamy ikonę naszego konta, po czym wybieramy po lewej stronie okna odnośnik Zapobiegaj zapominaniu hasła.

 

Co należy zrobić w przypadku zapomnienia hasła systemu Windows?

W przypadku zapomnienia hasła systemu Windows i komputera znajdującego się w domenie należy skontaktować się z administratorem systemu w celu zresetowania hasła. Jeśli komputer nie znajduje się w domenie, można zresetować hasło przy użyciu dysku resetowania hasła lub korzystając z konta administratora.

W przypadku zapomnienia hasła administratora oraz braku dysku resetowania hasła i innego konta administratora hasła nie można zresetować. Jeśli na komputerze nie ma innych kont użytkownika, zalogowanie się do systemu Windows będzie niemożliwe. Konieczna będzie ponowna instalacja systemu Windows.