Jak przekonwertować plik do mp3?

Jak przekonwertować plik do mp3?

Uruchamiamy Foobar, a następnie otwieramy w nim utwory które chcemy przekonowertować. Zaznaczamy jeden lub więcej utworów przeciągając po nich kursorem lub trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. Klikamy prawym klawiszem myszy na zaznaczonych utworach i wybieramy Convert…W okienku Converter Setup’  wybieramy format i miejsce gdzie zapisywane będą pliki. Zatwierdzamy OK jeśli pojawi się ostrzeżenie o zmianie formatu pliku klikamy na Tak, a następnie wybieramy Zapisz. Powinno się pojawić okno o wyborze pliku lame.exe. Naciskamy otwórz i gotowe. Rozpocznie się konwertowanie plików, które potrwa w zależności od komputera i ilości plików.

Więcej informacji na forum komputerowe pliki.pl

Dodaj komentarz