Konfiguracja szybkiego skanowania w avast! Free Antivirus

Skanowanie systemu to proces, który powinnyśmy wykonać tuż po zakończeniu instalacji programu antywirusowego, jak i również co kilka dni, aby w pełni cieszyć się sprawnym systemem. Istnieje również opcja szybkiego skanowania, jeśli szczególnie zależy nam na czasie.

Aby ustawić ten proces w sposób automatyczny, należy zdefiniować jego ustawienia oraz harmonogram.  W tym celu:

1. Otwieramy program avast! Free Antivirus. W menu po lewej stronie okna programu wybieramy opcję Skanuj natychmiast. W obszarze Szybkie skanowanie wybieramy Więcej informacji, a następnie Ustawienia.

2. W okienku wybieramy Automatycznie zastosuj te działania w trakcie skanowania, a podczas skanowania akcja będzie podejmowana automatycznie.

3. Następnie ustawiamy kolejno działania, gdzie kolejne pola pojawiają się po wybraniu opcji: Napraw, Kwarantanna, Usuń.

4. W zakładce PNP (potencjalnie niepożądany program) należy zostawić domyślne ustawienia,  w celu samodzielnego podejmowania decyzji, co zrobić po wykryciu takich plików. W przypadku, gdy chcemy aby aplikacja generowała raport, zaznaczamy Plik raportu. Zaznacz następnie pole Wygeneruj plik raportu i podajemy nazwę pliku w polu Nazwa pliku.

5. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie opcji  Nadpisz w polu , gdy plik istnieje.

6. W opcji Elementy objęte raportem zaznaczamy Pominięte pliki.

7. W okienku, które znajduje się  po lewej stornie kliknij Harmonogram.  Tu zaznaczamy Wprowadź do zadanie skanowania do harmonogramu.

8. Na koniec wybieramy Uaktywnij system (jeśli w trybie czuwania) , aby uruchomić skanowanie nawet w trybie uśpienia. W tej sekcji możemy dodatkowo ustalić godzinę i dzień uruchamiania cotygodniowego skanowania.