Jak wykonać pełne skanowanie programem Ad-Aware?

Program Ad-Aware umożliwia skanowanie komputera pod kątem wykrywania i usuwania spyware?u. Aby rozpocząć skanowanie komputera w poszukiwaniu elementów szpiegujących należy wcisnąć przycisk Scan Now. Wyświetli się okno wyboru trybu skanowania. Jeżeli wykonujemy tę czynność po raz pierwszy, warto zaznaczyć opcję Full Scan, która sprawdzi wszystkie dane zapisane w takim samym systemie plików, co nasz system. Po wybraniu odpowiedniego trybu wciskamy przycisk Scan. Następnie wyświetli się okienko, w którym znajdują się 2 paski postępu. Pierwszy określa ogólny postęp pracy skanera, natomiast drugi przedstawia postęp sprawdzania pojedynczego pliku Na dole natomiast widnieje krótka statystyka tekstowa ? ile czasu do tej pory zajęło skanowanie, ile elementów zostało już sprawdzonych, ile wykryto infekcji, czy też ile plików zignorowano jak na tę chwilę. Po zakończeniu skanowania komputera ukaże się rozbudowane podsumowanie. W programie mamy możliwość przejścia na drugą zakładkę przedstawiającą nam dokładnie pliki, do których program nie miał dostępu lub które zostały zidentyfikowane jako zainfekowane. Trzecie zakładka zaś o nazwie Log file, służy do podejrzenia pliku logu ze skanowania, który zawiera najbardziej szczegółowe informacje.  Więcej informacji na forum komputerowe pliki.pl

Dodaj komentarz