Jak wykonać szybkie skanowanie programem Ad- Aware?

Program Ad-Aware umożliwia skanowanie komputera pod kątem wykrywania i usuwania spyware?u. Aby rozpocząć skanowanie komputera w poszukiwaniu elementów szpiegujących należy wcisnąć przycisk Scan Now. Wyświetli się okno wyboru trybu skanowania. Zaznaczamy opcję Smart Scan, a następnie należy kliknąć na polecenie Scan. Rozpocznie się szybkie skanowanie sprawdzające miejsca w systemie, które są najczęściej podatne na infekcje. Po chwili otrzymujemy wyniki skanowania, po czym należy zaznaczyć wszystkie elementy z zakładki Critical Objects, a następnie kliknąć Remove. Zagrożone elementy można poddać kwarantannie lub całkowicie (o ile jest to możliwe) usunąć z systemu.

Dodaj komentarz