Jak skonfigurować Pidgin z Google Talk?

Jak skonfigurować Pidgin z Google Talk?

Uruchamiamy program Pidgin, a następnie wybieramy polecenie Dodaj. W oknie Dodanie konta podaj następujące informacje: Protokół: XMPP, Nazwa użytkownika: nazwa użytkownika w usłudze Google Talk (bez symbolu @ ani domeny), Domena: wpisz fragment adresu e-mail po symbolu @, Hasło: ze względów bezpieczeństwa zalecamy pozostawienie tego pola pustego, ale jeśli chcesz logować się automatycznie, wpisz hasło, Lokalny alias: pozostaw to pole puste, Zapamiętanie hasła: zaznacz to pole wyboru, jeśli program Pidgin ma pamiętać hasło (po zaznaczeniu tej opcji nie będzie konieczne wpisywanie hasła podczas każdego logowania), Powiadamianie o nowej poczcie: zaznacz jeśli Pidgin ma powiadamiać Cię o nieodczytanych wiadomościach e-mail w skrzynce odbiorczej. Kliknij kartę Zaawansowane i wybierz Wymagaj SSL/TLS. Na koniec zapisujemy zmiany.

Więcej informacji na forum o komputerach pliki.pl

Dodaj komentarz