XP mode dostępny dla wszystkich

Firma Microsoft udostępniła nowa wersję trybu wizualizacji systemu Windows XP przeznaczoną dla posiadaczy systemów Windows 7. Do tej pory wizualizacja była dostępna dla posiadaczy procesorów posiadających sprzętowe wsparcie wirtualizacji. W dniu dzisiejszym firma wydała poprawkę która umożliwia instalowanie aplikacji w procesorach bez sprzętowej wizualizacji. W celu skorzystania z tej przydatnej funkcji trzeba kliknąć ten link i zainstalować tryb XP, potem Virtual PC oraz na ko?cu poprawkę. Do pobrania w/w plików konieczne jest zainstalowanie i uruchomienia narzędzia sprawdzania oryginalności systemu.