Jak usunąć tło w Photoshopie?

Photoshop umożliwia retusz każdego zdjęcia, które wymaga wykonania retuszu. Oprócz tej podstawowej funkcji jest w stanie również usunąć niepotrzebne obiekty ze zdjęć cyfrowych lub tła ze zdjęć. Jak to zrobić używając tego wielofunkcyjnego narzędzia? Przeczytaj poniżej.

W pierwszej kolejności otwieramy plik poprzez Plik-Otwórz. Z listy wybieramy plik, klikając na niego dwukrotnie lub otwieramy za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+O.
Za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+J kopiujemy warstwę tła, abyśmy mogli wygodnie pracować na powielonej warstwie zdjęcia nie niszcząc oryginału.
Kolejnym krokiem jaki wykonamy będzie usunięcie obiekt ze zdjęcia.  tym celu musimy wybrać z palety narzędzi Stempel. Następnie, by pobrać kolor, którym mamy zamalować niechciany obiekt przytrzymujemy klawisz CTRL i klikamy w obszar z którego chcemy pobrać kolor. Zamalowujemy obiekt, który chcemy usunąć. Mamy możliwość regulacji stanu przepływu i krycia barwy, wpisując odpowiadające nam wartości procentowe.
Drugim sposobem na usunięcie obiektu jest użycie narzędzia Łatka (wybieramy je również z palety narzędzi). W tym celu  zaznaczamy obiekt do usunięcia i przeciągamy stworzoną  łatkę na wybrany obszar zdjęcia.
Usuwając tło ze zdjęcia, wybieramy z palety narzędzi opcję Gumka tła i ścieramy dokładnie tło uważając na kontury obiektów, które mają pozostać na zdjęciu. Warto powiększyć zdjęcie i zrobić to wiele dokładniej  za pomocą jednoczesnego przytrzymania klawiszy CTRL i klawisza +.
Istnieje jeszcze inna metoda na usunięcie tła. Wybieramy narzędzie Lasso wielokątne i dokładne obrysowanie obiektów, które mają pozostać na zdjęciu. Po dokładnym obrysowaniu wciskamy skrót CTRL +C aby skopiować obrysowany obiekt. Klikamy w opcję Plik -Nowy i ustalamy odpowiednie wymiary pliku oraz rozdzielczość i zatwierdzamy OK.  Dokument wklejamy obiekt za pomocą skrótu CTRL+V.