Tworzenie kopii zapasowej plików i ustawień w Windows XP

Aby zabezpieczyć się przed utratą danych spowodowaną awarią komputera, warto wcześniej wykonać kopię zapasową plików i ustawień, dostępną w systemie Windows XP.

W tej sytuacji podczas utraty plików, łatwo odzyskamy je z kopii zapasowej.

Tworzymy kopię zapasową:

1. Przechodzimy do Start/Wszystkie programy/Akcesoria/Narzędzia systemowe, a następnie wybieramy Kopia zapasowa.
2. Na pulpicie pojawi się Kreator kopii zapasowej, po czym klikamy Dalej.
3.Klikamy w polecenie Wykonaj kopię zapasową plików i ustawień, a następnie Dalej.
4. Następnie należy wybrać składniki jakie ma zawierać tworzona kopia zapasowa.

Uwaga!
W przypadku tworzenia kopii plików z folderu Moje dokumenty, pulpitu i ustawień internetowych, skorzystajmy z pierwszej opcji. W sytuacji tworzenia kopii plików wszystkich użytkowników komputera wybierzmy drugą opcję. Jeśli chcemy wykonać kopię zapasową wszystkich danych na komputerze, skorzystajmy z trzeciej opcji. Ostatnie pole umożliwia dokonanie szczegółowego wyboru elementów, które zostaną umieszczone w kopii.

5. W następnym oknie należy wybrać miejsce zapisania kopii, przy czym kopię zapiszmy na innym twardym dysku niż oryginalne pliki (warto też nagrać na płytę CD/DVD).
6. Klikamy Dalej, gdzie wyświetli się okno z podsumowaniem kreatora. Klikamy Zakończ, aby przystąpić do tworzenia kopii zapasowej.

kopia