Ochrona hasłem dostepu do pamięci USB

Korzystając z przenośnego pendrive’a warto zabezpieczyć go hasłem, w przypadku gdy przechowujemy prywatne dane. W chwili gdyby został skradziony , nikt nie będzie mógł uzyskać dostępu do znajdujących się w nim informacji.

W celu zabezpieczenia pamięci USB hasłem należy:

1. Uruchomić program USB Flash Security, a następnie podłączyć nośnik i przejdź do zakładki oznaczonej literą napędu.

2. Naciskamy przycisk Install, w celu  zabezpieczenia pamięci hasłem.

usb_flash_security_screen_582

Uwaga!

Wszystkie informacje, które znajdują się  w pamięci przenośnej dane zostaną skasowane.

3. Wyświetli się okienko, gdzie należy wpisać dwa razy trudne do odgadnięcia hasło oraz podpowiedź (w przypadku gdy zapomnimy hasła).

Po zakończeniu instalacji, za każdym razem, gdy podłączymy pendrive?a do portu USB, program zapyta nas o hasło. Tym samym bez podania hasła nie uzyskamy dostępu do zapisanych plików.

W przypadku gdy chcemy zrezygnować z zabezpieczenia hasłem, należy uruchomić program, a następnie rozwinąć menu Operation i wybrać opcję Uninstall.