Tworzenie zaszyfrowanych plików RAR

Przechowując w systemie naszego komputera pliki z ważnymi informacjami, dobrym rozwiązaniem byłoby stworzyć zabezpieczenie, które chroniłoby ich prywatność. Używając odpowiedniego do tego celu programu, stworzymy tym samym hasło, które będzie stanowiło ochronę do plików i folderów.

Aby uzyskać taką ochronę posłużymy się programem kompresującym dane, który umożliwia stworzenie archiwum zabezpieczonego hasłem. Taką aplikacją będzie popularny program WinRAR.

W celu zabezpieczenia hasłem archiwum należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder lub pliki, które chcemy zabezpieczyć.

Z menu kontekstowego wybierz Dodaj do archiwum lub WinRAR/Dodaj do archiwum. Następnym krokiem jest wybranie zakładki Zaawansowane i kliknięcie Wprowadź hasło.

winrar

Wyświetli się okienko , w którym należy podać hasło, które będzie umożliwiało dostęp do plików, a następnie zaznaczamy Zaszyfruj nazwy plików i zatwierdzamy OK.

Wracając do okna Nazwa i parametry archiwum zatwierdzamy OK.