Aktywacja szyfrowania WPA w celu ochrony bezprzewodowych sieci Wi-Fi

Włączając opcję szyfrowania transmisji podczas korzystania z bezprzewodowej sieci Wi-Fi, spowoduje , że każdy użytkownik będący w pobliżu naszej sieci nie będzie mógł podsłuchać przesyłanych przez nas danych.

W celu poprawy poziomu zabezpieczeń w sieciach bezprzewodowych, wprowadzono nowy standard szyfrowania ? WPA (Wireless Protected Access), który automatycznie generuje klucz szyfrujący i rozsyła go, posiada również mechanizm sprawdzania poprawności przesyłanych danych, co tym samym umożliwia wykrycie pakietów zmodyfikowanych przez włamywacza.

Przedstawiamy jak aktywować WPA na przykładzie punktu dostępowego firmy D-Link:

1. Uruchomiamy panel konfiguracyjny punktu dostępowego.
2. W zakładce Advanced klikamy przycisk Encryption.
3. Zaznaczamy pole WPA ,a następnie wybieramy polecenie Apply.
4. Tuż przy WPA Mode zaznaczamy polecenie PSK, a następnie w polu Passphrase wpisujemy klucz.
5. Zatwierdzamy opcją Apply.

dpi_25