Wyłączanie funkcji Moje bieżące dokumenty

W celu zapewnienia sobie jak największego stopnia prywatności, w przypadku korzystania z komputera przez kilka osób, możemy wyłączyć funkcję Moje bieżące dokumenty, aby nikt z użytkowników nie miał wglądu do ostatnio otwieranych aplikacji.

System Windows XP archiwizuje listę ostatnio otwieranych dokumentów. Gdy chcemy, aby przeglądane przez nas dokumenty zostały usunięte ( należy pamiętać , że system nadal ją zapisuje) należy:

1. Z menu Start wybieramy opcję Uruchom edytor rejestru: Start/Uruchom , a następnie wpisujemy polecenie regedit.
2. W edytorze szukamy klucza HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
3. Kolejnie wybieramy Edycja/Nowy/Wartość DWORD. Teraz należy nadać jej nazwę NoRecentDocsMenu.
4. Dwukrotnie klikamy myszką utworzoną wartość NoRecentDocsMenu.
5. W miejscu Dane wartości wpisujemy wartość 1. Zatwierdzamy OK.
6. Restartujemy system, a następnie z menu Start zniknie lista ostatnio przeglądanych aplikacji.

Aby sprawić, że w chwili każdego wyłączenia systemu skasuje się automatycznie lista otwieranych dokumentów należy :

1. Uruchomić edytor rejestru. Dalej znaleźć klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
2. Przejść do zakładki Edycja/Nowy/Wartość binarna. Nadać jej nazwę ClearRecentDocsOnExit.
3. Dwukrotnie kliknąć myszką utworzoną wartość ClearRecentDocsOnExit.
4. W miejscu Dane wartości wpisujemy wartość ?01 00 00 00?.
5. W celu wyłączenia kasowania listy należy usunąć z rejestru wartość ClearRecentDocsOnExit.

moje