Możliwości programu

 • Graficzny interfejs użytkownika
 • Kilka wersji językowych
 • Integracja z systemem Windows (przeciągnij i upuść, URL, ikony skrótów)
 • Wszystkie typowe operacje na plikach
 • Obsługa protokołów SFTP, SCP i FTP
 • Skrypty i linia komend
 • Synchronizacja danych katalogów na kilka automatycznych i częściowo zautomatyzowanych sposobów
 • Wbudowany edytor tekstu
 • Wsparcie dla haseł SSH, keyboard-interactive, public key and Kerberos (GSS) authentication
 • Integracja z Pageant (PuTTY Agent) dla pełnego wsparcia public key authentication (klucza publicznego)
 • Do wyboru interfejs wzorowany na Eksploratorze Windows lub Norton Commanderze
 • Opcjonalny zapis ustawień sesji
 • Opcjonalnie obsługuje pracę bez instalacji używając pliku konfiguracyjnego zamiast wpisów rejestru, nadaje się do pracy z nośników wymiennych

Dodaj komentarz