Microsoft-Spurned Researcher Collective

Grupa Microsoft-Spurned Researcher Collective powstała z inicjatywy specjalistów (nie ujawnili swoich nazwisk) d/s bezpiecze?stwa którzy nie są zadowoleni z krytyki technika Google Tavisa Ormandy’ego który odkrył lukę w systemie Windows i ją opublikował. Jako główne zadanie postawiłi sobie znajdowanie luk w systemach Windows oraz ich publikowanie. Dla przykładu na TEJ stronie pokazali lukę jaka występuje w systemach Vista oraz Server 2008. Pozwala ona na podniesienie uprawnie? danego użytkownika. Jednak wymaga ona dostępu fizycznego do komputera.