Jak włączyć tryb pełnoekranowy?

Jak włączyć tryb pełnoekranowy?

Uruchamiamy IrfanView, a następnie wybieramy polecenie Widok. Z menu wybieramy Wyświetl opcje (tryb okna), a następnie Dopasuj tylko duże obrazy do okna. Zdjęcie wyświetli siena całym ekranie.

Dodaj komentarz