Jak ustawić kolejkowanie zadań?

Jak ustawić kolejkowanie zadań?

Uruchamiamy Vuze, a następnie przechodzimy do zakładki Narzędzia, po czym wybieramy opcję Konfiguracja. Odnajdujemy po lewej stronie okna programu zakładkę Kolejkowanie. W tej zakładce ustalamy liczbę torrentów które są pobierane jednocześnie, liczbę aktywnych torrentów( pobieranych i seedowanych). W zakładce Seedowanie możemy ustalić minimalny czas udostępnienia w sekundach oraz ustawić opcje automatycznego startu i najwyższy priorytet.

Dodaj komentarz