Konsola odzyskiwania

 

Konsola odzyskiwania – ta nazwa przeraża i budzi ciekawość. Cóż to takiego, jak to uruchomić, używać i do czego to właściwie służy ??
Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy potrzebujemy naprawić system poprzez np. skopiowanie brakującego lub uszkodzonego pliku z płyty instalacyjnej na dysk systemowy, lub gdy musimy wyłączyć usługe uniemożliwiającą poprawny start komputera.

Żeby uruchomić konsolę odzyskiwania potrzebna nam jest płyta instalacyjna systemu Windows lub dyski startowe.
Po zmianie w BIOS-ie kolejności botowania ( jako pierwszy ustawiamy napęd CD-ROM ) wkładamy płytę instalacyjną, restartujemy komputer i po wyświetleniu się ekranu powitalnego wciskamy "R".


Wyświetlona zostanie lista instalacji systemu ( przeważnie jest to tylko jedna pozycja C:WINDOWS.
Wybieramy numer instalacji, nawet jeżeli jest tylko jedna, należy wcisnąć "1", a następnie "ENTER".


Po pojawieniu się prośby o hasło administracyjne, należy je wpisać, jeśli nie jest założone hasło wciskamy "ENTER".


Teraz możemy już w wierszu poleceń wpisywać komendy do diagnozowania lub naprawy systemu.


A oto kilka ważniejszych poleceń:
Bootcfg – umożliwia operację na pliku Boot.ini
Chkdsk – umożliwia sprawdzenie i wyświetlenie raportu o dyskach, wpisany razem z /r lokalizuje uszkodzone sektory i odzyskuje informacje możliwe do odczytania
Copy – kopiuje plik do katalogu docelowego np. z płyty instalacyjnej
Dir – wyświetla listę wszystkich dostępnych plików
Disable – umożliwia wyłączenie usługi w systemie Windows
Enable – umożliwia włączenie usługi w systemie Windows
Fixboot – zapisuje nowy sektor rozruchowy na partycji systemowej
Fixmbr – naprawia sektor rozruchowy na partycji systemowej
Format – umożliwia format dysku, wpisany wraz z /fs określa system plików
Listsrc – wyświetla listę wszystkich usług i sterowników
Rd – usuwa katalog
Ren – umożliwia zmianę nazwy pliku
Exit – zamyka konsolę i uruchamia ponownie komputer