Tryby uruchamiana systemu Windows XP

Jeżeli system się nie uruchamia, należy – poprzez naciśnięcie klawisza F8 podczas początkowej fazy ładowania systemu – wywołać ekran menu, z którego można wybrać specjalne tryby uruchamiania systemu. Postaram się teraz opisać właściwości każdego z nich.

Tryb awaryjny
System jest uruchamiany z minimalną liczbą sterowników, procesów i usług. Nie uruchomią się programy z autostartu (zarówno te z folderu w Menu Start jak i wpisy w rejestrze), wszystkie usługi odpowiadające za dostęp do sieci nie są ładowane. Tryb niezbędny w większości napraw systemu – począwszy od przeinstalowania sterowników, na usuwaniu wirusów kończąc.

Tryb awaryjny z obsługą sieci
Od poprzedniego trybu różni się tylko tym, że ładowane są sterowniki karty sieciowej, a system uruchamia usługi potrzebne do połączenia z siecią. Przydatne, gdy do naprawy potrzeba ściągnąć jakiś plik z Internetu.

Tryb awaryjny z wierszem poleceń
System jest uruchamiany w trybie awaryjnym, ale nie zostanie załadowany graficzny interfejs użytkownika (pojawia się tylko tryb tekstowy zamiast explorer.exe). Przydatne zwłaszcza przy naprawianiu problemów z kartą graficzną.

Włącz rejestrowanie uruchamiania
System uruchamia się jednocześnie zapisując wszystkie kolejno ładowane usługi i sterowniki do pliku ntbtlog.txt, który znajduje się w folderze Windows – dzięki temu możemy pilnować, czy coś zbędnego nie doczepiło się do systemu.

Włącz tryb VGA
System jest uruchamiany przy użyciu podstawowego domyślnie znajdującego się w systemie) sterownika VGA. Przydatne, gdy po zainstalowaniu nowych driver'ów do karty graficznej system nie uruchamia się normalnie.

Ostatnia dobra konfiguracja
Opcja pozwalająca zalogować się do systemu w stanie, w którym dało się go poprawnie uruchomić (usuwa wszystkie zmiany, jakie zaszły w systemie przed wystąpieniem błędu). Moduł oparty jest o Przywracanie systemu – więc chcąc z niego korzystać należy regularnie tworzyć Punkty przywracania systemu.

Tryb przywracania usług katalogowych
Ten tryb przydatny jest tylko przy wykonywaniu naprawy usługi katalogowej, a więc służy administratorom domen sieciowych.

Tryb debugowania
Tryb diagnostyczny umożliwiający przesyłane za pośrednictwem kabla szeregowego (COM2) informacji o pracy systemu do innego komputera.