Jak pobrać napisy?

Jak pobrać napisy?

Uruchamiamy program Media Player Classic, a następnie uruchamiamy film, po czym wciskamy przycisk Pauza, a następnie przechodzimy do paska zadań, gdzie z górnego menu wybieramy polecenie File, a następnie Subtitle Database i na koniec polecenie Download. Następnie wyświetli się okienko, w którym musimy wybrać język polski (zaznaczamy ptaszkiem po lewej stronie w okienku), a na koniec klikamy na polecenie Download.