Jak pobrać okładkę filmu?

Jak pobrać okładkę filmu?

Uruchamiamy program Media Player Classic, a następnie z górnego menu wybieramy pozycję Biblioteka. Następnie w okienku Zawartość rozwijamy kategorię zawierającą album lub wykonawcę, o którym informacje chcesz zaktualizować. W kolejnym kroku kliknij element prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Znajdź informacje o albumie, po czym wyświetlą się dostępne informacje o filmie.