Jak wykorzystać raport wygenerowany przez ComboFix ?

Podczas każdego procesu skanowania przez program ComboFix następuje zapis dość okazałego raportu do pliku tekstowego ComboFix.txt w katalogu głównym dysku C. Raport w sekcji Usunięte zawiera informacje o plikach skasowanych podczas skanowania.

Aby poddać raport analizie należy posiadać wiedzę dotyczącą m.in. domyślnych składników systemu operacyjnego oraz często infekowanych lokalizacji. Idealnym wyjściem jest dodanie postu o otrzymanym pliku na jednym z forów dyskusyjnych poświęconych tematyce bezpieczeństwa komputerowego i poproszenie użytkowników o jego sprawdzenie.

W przypadku, gdy wszystkie zagrożenia zostały usunięte usuwamy narzędzie ComboFix. Przed deinstalacją upewnijmy się, że system działa poprawnie, gdyż zostaną usunięte wszelkie pliki poddane kwarantannie i kopie zapasowe.
Aby usunąć program ComboFix klikamy na menu w zakładkę Start, a następnie w polu Wyszukaj programy i pliki wpisujemy ComboFix /uninstall.