The Defensive Information Sharing Program

The Defensive Information Sharing Program jest nową inicjatywą firmy Microsoft mającą na celu informowanie rządom Pa?stw informacji o wykrytych zagrożeniach w oprogramowaniu firmy. Udział w inicjatywie zapewni dokładne informacje o lukach oraz pozwoli przygotować odpowiednie środki zaradcze. Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod TYM linkiem.