Alerty centrum zabezpieczeń podczas każdego uruchomienia Windows XP SP2

W systemie Windows XP SP2 znajdujące się centrum zabezpieczeń wyświetla komunikat o braku zainstalowanego programu antywirusowego oraz zapory sieciowej mimo, że znajdują się one w naszym systemie.

Centrum zabezpieczeń sprawdza, czy w komputerze jest zainstalowany program antywirusowy i włączona zapora sieciowe. W sytuacji gdy stwierdzi jakieś braki, pojawia się ostrzeżenie.Jednak owe centrum zabezpieczeń wykrywa zaledwie niektóre antywirusy i zapory sieciowe. Gdy mamy zainstalowane programy, których centrum zabezpieczeń nie może zweryfikować, będzie wyświetlać alerty.

W tym celu należy wyłączyć wyświetlanie alertów:

1. Uruchomiamy edytor rejestru i wpisujemy polecenie REGEDIT.
2. Przechodzimy do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center.
3. Tworzymy nową wartość DWORD o nazwie AntiVirusDisableNotify , a następnie w miejscu Dane wartości wpisujemy ?1?.
4. Na koniec tworzymy kolejną wartość DWORD o nazwie FirewallDisableNotify i w miejscu Dane wartości wpisujemy ?1?.

wylaczona