Czas reakcji LCD – Marketing, Mity i Fakty

” Ponieważ zdążyliśmy zauważyć, że większość z Was interesuje się w pierwszej kolejności czasem reakcji opisywanych monitorów LCD, pokusiliśmy się na pewne podsumowanie, abyśmy wszyscy mieli jasność w tym temacie. Przedstawiane przez producentów specyfikacje monitorów, podają czas reakcji piksela, przy przejściu wszystkich subpikseli (trzech w obrębie jednego piksela) od koloru czarnego do białego i ponownie do czarnego. Jest to sumaryczny czas, na który składa się czas zapalania (czarny – biały), tzw. “rise” (ang. “narastanie”) oraz gaszenia piksela (biały – czarny), czyli “fall” (ang. “opadanie”). Nie powinno to jednak nikomu sugerować, że raz zapalony piksel natychmiast wraca do swojej pozycji wyjściowej (czerni), gdyż mielibyśmy wtedy efekt ciągle migoczącego obrazu (matryca pasywna). Byłoby to zjawisko podobne do występującego na monitorach CRT, z zastosowanym tam odświeżaniem obrazu. Dzięki temu że matryce są aktywne, oraz że zamontowano w nich kondensatory, pozwalają zapamiętać ostatnią pozycję kryształu (napięcie). Dzięki ciągle utrzymywanemu napięciu nie powracają one do swojej pozycji wyjściowej, zatem obraz przy częstotliwości 60 Hz na matrycy aktywnej jest stabilny i nie migocze, tak jak ma to miejsce w monitorach CRT. Konkludując, jedna zmiana obrazu w okresie 1/60 Hz (~16 ms), powoduje na matrycy aktywnej co najwyżej jedną zmianę koloru, bowiem może się okazać, że więcej nie jest potrzebne (przy wyświetlaniu statycznej grafiki). „

Czytaj dalej na oc-serwis