Odzyskiwanie haseł do plików pocztowych PST

Jeśli utraciliśmy hasło do plików .PST programu Outlook możemy posłużyć się programem PstPassword, które odzyska hasła PST aplikacji Outlook 97/2003/XP/2007.

Dla każdego chronionego hasłem pliku PST istnieje wiele haseł, które umożliwiają jego odczyt. Korzystając z programu PstPassword , uzyskamy co najmniej trzy różne hasła dla każdego pliku PST. Istnieje możliwość, że któreś udostępnione hasło będzie oryginalnym, ustawionym przez nas.

Program nie wymaga instalacji lub plików bibliotek DLL. Należy jedynie uruchomić pobrany z witryny www.nirsoft .net/utils/pst_password.html plik PstPassword.exe.
Następnie w głównym oknie zostanie podana lista wszystkich plików PST aktualnie zalogowanego w systemie użytkownika.
Dla każdego z plików PstPassword zaproponuje trzy różne hasła. W przypadku, gdy chcemy odzyskać hasło do pliku PST znajdującego się w innej lokalizacji, należy przeciągnąć plik do okna narzędzia PstPassword.

pstpassword