Jak dodać katalogi do biblioteki WMP?

Jak dodać katalogi do biblioteki WMP?

Aby móc dodać inne katalogi oprócz domyślnego Moja Muzyka do biblioteki w systemowym katalogu należy w oknie Media Playera Classic wybrać polecenie Biblioteka, a następnie z rozwiniętego menu wybieramy Więcej opcji. Wyświetli się okno, w którym w zakładce Biblioteka klikamy na polecenie Monitoruj foldery. Wyświetli się kolejne okienko, gdzie zaznaczamy jedno z pól, a następnie klikamy na Opcje zaawansowane. W kolejnym kroku wybieramy pozycję na Dodaj i wskazujemy wybrane foldery na dysku, a następnie zatwierdzamy OK. Kolejno ponownie zatwierdzamy OK, a na koniec wybieramy pozycję Zamknij. Od tej chwili bibliotece Media Playera zobaczymy wszystkie nasze pliki muzyczne.