Jak dodać obsługę Skype do AQQ?

Uruchamiamy komunikator AQQ, a następnie przechodzimy do jego konfiguracji. Pobieramy wtyczkę SkypeCore (po zainstalowaniu tego rozszerzenia wprowadzona zostanie obsługa protokołu używanego przez Skype), a w kolejnych krokach otwieramy okno komunikatora i z menu Program wybieramy Ustawienia. W nowym oknie klikamy na Konta. W nowym oknie klikamy podwójnie na Aby skonfigurować konto Skype. Jeśli mamy już utworzone konto Skype, wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło do profilu Skype. Zatwierdzamy OK. Jeśli nie mamy konta w Skype, to możemy utworzyć konto na stronie internetowej producenta. Obsługa Skype została dodana do komunikatora AQQ, a kontakty Skype zaimportowane do listy kontaktów AQQ w nowo utworzonej grupie. Aby rozpocząć rozmowę z użytkownikiem z listy, należy dwukrotnie kliknąć na wybrany kontakt. W oknie komunikatora możliwa jest rozmowa tekstowa oraz głosowa i wideo. Więcej info na porady komputerowe haker.com.pl

Dodaj komentarz