Jak prawidłowo odinstalować narzędzie Combofix?

Jak prawidłowo odinstalować narzędzie ComboFix?
Usunięcie ComboFix spowoduje usunięcie jego wszystkich kopii zapasowych oraz plików w kwarantannie utworzonych podczas skanowania oraz procesu usuwania, tym samym należy przed przeprowadzeniem procesu upewnić się, że komputer działa prawidłowo, a usunięte pliki nie będą nam potrzebne. W tym celu należy nacisnąć Start i wybierać Uruchom… z menu, po czym otworzy się okno dialogowe. W polu tekstowym należy wpisać: combofix /uninstall (ze spacją między słowami! cennik sterydów). Po wpisaniu komendy zatwierdzamy OK. Pojawi się ostrzeżenie z pytaniem czy na pewno chcesz uruchomić to oprogramowanie. Wybierz Uruchom, by kontynuować. Rozpocznie się proces odinstalowywania, a wszelkie utworzone kopie zapasowe oraz pliki w kwarantannie zostaną usunięte. Po chwili powinno zostać wyświetlone okno dialogowe z napisem: ComboFix został odinstalowany. Teraz możesz usunąć plik ComboFix.exe ze swojego komputera. Program ComboFix został odinstalowany.