Konfiguracja klienta FTP

Poniżej opiszemy krótko proces konfiguracji klienta ftp FileZilla jako dostępu do plików swojej strony www znajdującej się na serwerze.

  1. Uruchamiamy klienta FileZilla
  2. Z menu wybieramy Plik i Menadżer Stron.
  3. W okienku Menadżer Stron kliknij przycisk Nowy adres , możesz nadać nazwę połączenia i wypełnij pola po lewej stronie, uzupełniając pole Serwer nazwą swojej domeny i pole Użytkownik nazwą swojego identyfikatora użytkownika.
  4. W oknie Menadżer Stron kliknij Połącz, podaj swoje hasło dostępowe. Wyświetli się katalog o nazwie Twojej domeny.
  5. Jeśli chcesz zakończyć swoje połączenie kliknij ikonę z czerwonym krzyżykiem na panelu menu.

Dodaj komentarz