Jak otworzyć napisy typu ass i ssa oraz inne?

Jak otworzyć napisy typu ass i ssa oraz inne?

W Media Player Classic nie ma opcji załaduj napisy. Aby program wykrył napisy oraz załadował je automatycznie do filmu należy , aby napisy znajdowały się w tym samym katalogu (folderze), w którym jest nasz film oraz muszą mieć taką samą nazwę co film (przy czym rozszerzenie pliku nie może zostać zmienione). W przypadku, gdy napisy nadal się nie wyświetlają należy sprawdzić czy VSFilter wykrył napisy oraz czy sam program się załadował wraz z filmem. Jeżeli program VS-filter się poprawnie załadował powinien on być widoczny w menu obok zegara, gdzie znajduje się typowa dla tego programu zielona strzałeczka.